Tuesday, March 6, 2007

Ang huling paalam

Husband: Kung di ako makaligtas sa operasyon ko bukas, ikaw na sana ang bahala sa lahat lahat...I LOVE YOU!

Wife : Tumigil ka! wala pang namamatay sa TULI!

No comments: