Wednesday, March 14, 2007

Ang ibig sabihn ng PHILIPPINES

Tanong: Kung ang JAPAN ay Just Always Pray At Night at ang ITALY ay I Trust And Love You, ano naman ang PHILIPPINES?

Sagot: Pumping Hot! I Love It! Please, Please, I Need Erotic Stimulation!

No comments: