Thursday, March 8, 2007

Ang pinakabagong larong nakaka-adik!

Ang SUSO-DOKU!
walang dalawang suso ang dapat mapunta sa isang linya, pataas man o pababa!

No comments: