Wednesday, March 7, 2007

Bakla at Macho nagkasabay sa CR...

Bakla: Ang laki naman ng sayo!

Macho: Wala ng kwenta to. Iniwan nako ng GF ko. Puputulin ko nalang at papakian sa aso!

Bakla: aw! aw! aw!

No comments: