Tuesday, March 6, 2007

Binyag!

Sa isang binyagan:

Pari (habang hinahawakan ang ulo ng bata): Aba misis, parang anlambot naman ng ulo ng bata!

Misis: Suso ko po yan father.

No comments: