Thursday, March 8, 2007

BORAT...

...ang pelikulang may pinakabastos na pamagat para sa mga Pilipino.

No comments: