Saturday, March 17, 2007

Dalawang madre nire-rape!

Madre 1: Dyos ko, patawarin mo po sila...hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa!

Madre 2: Ay, yung sa akin marunong!!!!

No comments: