Wednesday, March 7, 2007

Etits lang talaga!

CENSUS officer: Mrs, ilan bang anak nyo?

MRS: 14 po.

CENSUS: Ang dami naman! Di ba kayo gumagamit ng pills, condom, withdrawal o rhythm?

MRS: Hindi po, titi lang po ng mister ko talaga!

No comments: