Friday, March 16, 2007

Foul!

WIFE: Inamo!

HUSBAND: Inamo rin!

WIFE: Tarantado!

HUSBAND: Tarantado ka rin!

WIFE: Demonyo!

HUSBAND: Demonyo ka rin!

WIFE: Supot!

HUSBAND: Ah foul. Walang ganyanan.

No comments: