Thursday, March 8, 2007

Hirap ng buhay

Pokpok 1: Sa hirap ng buhay ngayon, kahit P200 lang, payag na ako!

Pokpok 2: Ako nga kahit P100 lang ok na eh!

Pokpok 3: Buti nga kayo e. Ako blowjob libre na, may makain lang!

No comments: