Wednesday, March 7, 2007

Hiwalayan

Husband: Parati na lang tayo nagaway! Maghiwalay na lang tayo!

Wife: Sige, maghati tayo ng mga anak!

Husband: Akin ang mga guwapo at maganda!

Wife: Sus! Pinili pa yung hindi kanya!

No comments: