Thursday, March 15, 2007

Itlog na pula

Tanong: Paano gumawa ng itlog na pula?

Sagot: Pitik-pitikin mo.

Tanong: Eh pano gumawa ng itlog na maalat?

Sagot: Magpa-pawis ka.

No comments: