Tuesday, March 13, 2007

Joke lang!

Misis: Dok, kumusta ang aking asawa?

Dok: Sorry, ma'am. Mula ngayon, ikaw na ang magpapaligo at magpapakain sa kanya, kasi, putol na ang kanyang mga kamay at paa...

Misis: HAH?! HINDI NGA?!

Dok: He! He! He! Ninerbyos ka, 'no?! Joke lang! Patay na siya!

No comments: