Friday, March 9, 2007

Kabaliktaran

Tanong: Ano ang kabaliktaran ng saklolo?

Sagot: Lick lola.

No comments: