Wednesday, March 7, 2007

Kahit na anong gawin nyo...

Ano kadalasan ang sinasabi kapag nautot?

American: Excuse me.

British: Pardon me.

Pinoy: NOT ME!

No comments: