Sunday, March 25, 2007

Magturo tayo ng tagalog sa mga banyaga!

Halikayo at samahan nyo akong magturo ng tagalog sa buong mundo sa pamamagitan ng greenpinoy on youtube!

Click nyo to para maging titser din kayo!

1 comment:

berto batanglawin said...

Hello how was there.. I find some interesting topic in this site about txtmates, but ive found someone in txtmate.com. She is beautiful and were getting married.