Thursday, March 15, 2007

Malakas ang utot

Tanong: Bakit malakas ang utot ng lalaki?

Sagot: Kasi may microphone.

No comments: