Wednesday, March 7, 2007

May taning ang buhay ni Misis

Wife: Lab, may taning na ang buhay ko. Huling gabi ko na to, let's makelove.

Husband: Heh! tumigil ka nga. Maaga pa akong gigising bukas, buti ikaw,hindi na.

No comments: