Saturday, March 17, 2007

Pinakamalamig!!!

Tanong: Anong parte ng katawan ang pinakamalamig?

Sagot: Ngipin! Kasi nagyeyelo.

No comments: