Monday, March 12, 2007

Round 2, bakbakan na!!!

Sex video. Advantage: Mahal

Mga boyfriend (Jimboy, Jimboy, I love you!) Advantage: Mahal

Height. Advantage: Mura

Subtitles. Advantage: Mahal

Role sa Lord of the Rings 4: Hobbits Take over Middle Earth. Advantage: Tie.

Ginawang sipa ni Kingkong ng nag-grass skirt. Advantage: Mahal

Etits (kahit maliit lang). Advantage: Mura

And the winner is...Mahal! Etits lang linamang ni Mura, di pa ganon kalaki.

No comments: