Wednesday, March 7, 2007

Sa basketbolan ang punta

Ama : Hoy! Huwag kang babakla bakla ha!

Anak: Hindi po Itay, pupunta nga ako ng basketbolan eh!

Ama : Yan! Astig!

Anak: Inay? nakita mo yung POMPOMS ko?

No comments: