Friday, March 16, 2007

Sa communion...

Pari: Katawan ni Kristo...

Ale: Amen.

Pari: Katawan ni Kristo...

Bading: Ahay! Maskulado!

No comments: