Wednesday, March 7, 2007

Sa nursery ng hospital...

Friend: Pare, pag laki ng anak mo, sigurado magaling mag-drive yan.

Dad: Bakit, pare, malaki ba ang kamay?

Friend: Hindi. Kasi kamukha siya ng driver ninyo!

No comments: