Sunday, March 18, 2007

San tayo?

Taxi driver: Miss saan tayo?

Miss na naka-gown: Wala akong pambayad eh. Gusto mo BJ na lang?

Taxi driver: Ok. Ngayon na.

Matapos ang BJ...

Taxi driver: O, saan tayo?

Miss: Sa gay beauty contest pare.

No comments: