Sunday, March 11, 2007

Sugoood!

Pinunong Tamod: Ayan, malapit na tayong lumabas! Maghanda na kayo!!! Ayan na!!!

Lahat ng tamod: SUGOOOOOOD!!!

Pinunong Tamod: Atras! Atras! Tae! Tae! Taeeeee!!!

***ng sumunod na gabi***

Pinunong Tamod: Ayan, malapit na tayong lumabas! Maghanda na kayo!!! Ayan na!!!

Lahat ng tamod: SUGOOOOOOD!!!

Pinunong Tamod: Atras! Atras! Tonsil! Tonsil! Tonsiiiiiil!!!!


***ng sumunod pang gabi***

Pinunong Tamod: Ayan, malapit na tayong lumabas! Maghanda na kayo!!! Ayan na!!!


Lahat ng tamod: SUGOOOOOOD!!!

PLAK! May condom...

No comments: