Friday, March 16, 2007

UST

Tanong: Ano ang ibig sabihin ng UST?

Sagot: Utot Sabay Tae

No comments: