Wednesday, April 4, 2007

I like Cebu!

Ngayon lang may kausap akong banyaga sa chat program ng office namin. Halos mamatay ako sa kakatawa.

Banyaga: I like cebu!

Ako: I like cebu too! I love the beach!

Banyaga: Cebu? It's right?

Ako: Yes! Correct!

Banyaga: I feel like eating cebu!

Ako (napatambling): Eating cebu? Cebu is a place...

Banyaga: ah...that's mango ^^

Manga naman pala.

1 comment:

berto batanglawin said...

Hello how was there.. I find some interesting topic in this site about txtmates, but ive found someone in txtmate.com. She is beautiful and were getting married.