Saturday, April 7, 2007

Mag-asawa ka!

Dok: May taning na ang buhay mo.

Juan: Wala na bang pag-asa? Ano po ba ang dapat kong gawin?

Dok: Mag-asawa ka na lang ng pangit at bungangera.

Juan: Bakit, gagaling po ba ako ru'n?

Dok: Hindi, pero mas gugustuhin mo pang mamatay kesa mabuhay!

1 comment:

berto batanglawin said...

Hello how was there.. I find some interesting topic in this site about txtmates, but ive found someone in txtmate.com. She is beautiful and were getting married.